تبلیغات
کانال تلگرام ما
تاریخچه Vatan Ir - ایران در سده های اول اسلام

خراسان؛مهد استقلال ایران


مبارزات ایرانیان در عهد امویان بیشتر از هرچیزی رنگ و بوی اسلامی داشت و ایرانیان با تفکیک و تمایز میان روش خلافت اموی و اصول و مبانی اعتقادی اسلام درک صحیح خود را از آیین اسلام نشان دادند.

دو کانون اصلی مبارزات ایرانیان علیه خلافت امویان عراق و خراسان بود.درعراق به ویژه کوفه مرکز خلافت(شام)مجالی برای گسترش و تبدیل آنها به یک نهضت فراگیر فراهم نبود اما خراسان:

 

1- اختلاف و درگیری قومی اعراب در خراسان پایه های حاکمیت اموی را متزلزل ساخته بود.

2- گروه های ناراضی و مبلغان احزاب و دسته های سیاسی - مذهبی برای جذب مردم می کوشیدند.

مهم تر از همه؛3- خراسان کانونی مناسب برای ادغام انگیزه های دینی و اسلامی و تمایلات ملی استقلال طلبانه ی ایرانیان بود.

 

نهضت سیاه جامگان خراسان به رهبری ابومسلم،شروعی برای آزادی ایران از حاکمیت سیاسی امویان بود.

ایرانیان که قبلاً تحت سلطه ی خلافت امویان بودند، با درایت و آگاهی خاندان های ایرانی(مانند برمکیان و آل عباسی) عالی ترین مقامات را یافتند.بدین گونه،مقدمات استقلال سیاسی ایران فراهم شد.

 

جنبش های سیاسی - اجتماعی در زمان عباسی

 

ماجرای قتل ناجوانمردانه ی ابومسلم زمینه ساز جنبش های سیاسی - مذهبی متعددی شد که مسئله ی خون خواهی ابومسلم را دست آویزی برای احیا و تاسیس حکومتی مستقل قرار داده بودند.

در عصر خلافت عباسیان جنبش های سیاسی - اجتماعی ایرانیان تحت تاثیر چند دیدگاه متفاوت قرار داشت:

 

دیدگاه اول:

اندیشه و تفکری بود که با تلفیق مذاهب قدیم ایران باستان مذهب های جدید مطرح کردند از جمله این افراد:

به آفرید؛ادعای تغییر در آیین زردشتی کرد.

اسحاق ترک؛خودش را سوشیانت(فرستاده ی اهورا مزدا) معرفی کرد.

سنباد؛قیامی به بهانه ی خون خواهی ابومسلم انجام داد زیرا یکی از سرداران زردشتی وی بود اما به تدریج قیامش ضد اسلامی گشت.

المقنع؛ادعای پیامبری کرد!

دلایل عدم موفقیت:

به واسطه ی مقابله با آیین اسلام ، عدم پشتیبانی مسلمانان ایرانی ،بیزاری از بازگشت دوباره ی دوره ی موبدان زردشتی و اشراف قدیم.

دیدگاه دوم:

اندیشه و تفکری بود که عواطف ملی را وسیله ای برای ایجاد حکومت هایی مانند ساسانیان قرار داده بود این افراد:

مازیار و مرد آویچ بودند.

دلیل عدم موفقیت:

این افراد از اشراف قدیم ایرانی بودند که با ورود اسلام به ایران بسیاری از امتیازات خود را از دست داده بودند به همین دلیل پایگاه چندانی در میان مردم نداشتند.

دیدگاه سوم:

تفکری بود که می خواست به تدریج در ساختار قدرت سیاسی جهان اسلام نفوذ کند و طبقه ی جدیدی از اشرافیت را ایجاد کند. فعالیت سامانیان و طاهریان بر این مبنا بود.

دیدگاه چهارم(دیدگاه پایانی):

تفکری بود که با گرویدن به تفکر تشیع در جهت کسب استقلال سیاسی و هویت مستقل فرهنگی خود قدم بر می داشتند.
تاریخ سه شنبه 16 تیر 1388 ٍ به قلم امید موید
دوستانم و من
به قلم
آرشیو مطالب وطن آی آر
آمار وطن آی آر
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
همه ی بازدیدها : نفر
بازدید ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :