تبلیغات
کانال تلگرام ما
تاریخچه Vatan Ir - پایان حکومت زندیه

 

آخرین فرمانروای زند لطفعلی خان نام داشت . دوران کوتاه فرمانروایی وی هم زمان با گسترش فعالیت های آقا محمد خان قاجار بود؛ آقا محمد خان بعد از مرگ کریم خان از شیراز گریخته بود و به مدعی جدیدی برا ی حکومت تبدیل شده بود.

پس از چند درگیری میان آن دو، لطفعلی خان که برای سرکوب شورش یکی از شهرها از شیراز خارج شده بود با نقشه ای که حاج ابراهیم کلانتر، نایب او در شیراز کشیده بود، نتوانست به شهر وارد شود.حاج ابراهیم خان پنهانی با آقا محمد خان رابطه داشت و او را به حمله به سپاه زند تشویق کرد. درگیری میان دو سپاه، خان زند شکست خورد و به کرمان گریخت. سپاهیان قاجار کرمان را به سرعت تسخیر کردند.

آنها در هجومی وحشیانه به دستور آقا محمد خان بیشتر مردان شهر را کشتند و عده ی زیادی را به اسارت گرفتند.

نوشته اند که آنان چشم هزاران نفر را از حدقه در آوردند.

حاکم بم برای جلوگیری از یورش آقا محمد خان به شهر، لطفعلی خان را اسیر کرد و به خان قاجار تحویل داد؛ آقا محمد خان نیز لطفعلی خان را به طرز وحشیانه ای کور کرد و سرانجام در سال 1209هجری قمری در تهران به قتل رساند؛ بدین ترتیب، دوره فرمانروایی زندیان در ایران به پایان رسید و حکومت خاندان قاجار تأسیس شد.

 

منبع:تاریخ ایران وجهان

 
تاریخ سه شنبه 1 تیر 1389 ٍ به قلم امید موید
دوستانم و من
به قلم
آرشیو مطالب وطن آی آر
آمار وطن آی آر
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
همه ی بازدیدها : نفر
بازدید ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :