تاریخچه Vatan Ir tag:http://vatanir.mihanblog.com 2020-05-28T19:34:07+01:00 mihanblog.com زنان در سفرنامه ها 2012-07-11T09:07:02+01:00 2012-07-11T09:07:02+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/59 امید مویدی سفرنامه نویسان اروپایی کم و بیش زنان را نیز مورد توجه قرار داده و مطالبی درباره ی آن ها نگاشته اند. از آنجا که سفر نامه نویسان از سرزمین های دور دست به ایران آمدند، تفاوت بسیاری میان شیوه ی زندگی زنان ایرانی با زنان وطن خودشان می دیدند. این تفاوت ها اغلب به دلیل ناآشنایی آنان با فرهنگ ایرانی  - اسلامی بود.به عنوان مثال زنان ایرانی از پوشش خود به ویژه چادر ناراحت و ناراضی نبودند؛ در حالی که اروپاییان آنان را در زحمت می دانستند و یا در حالی که شمار زیادی از مردم شهری و روستایی فاقد سواد بودند


سفرنامه نویسان اروپایی کم و بیش زنان را نیز مورد توجه قرار داده و مطالبی درباره ی آن ها نگاشته اند. از آنجا که سفر نامه نویسان از سرزمین های دور دست به ایران آمدند، تفاوت بسیاری میان شیوه ی زندگی زنان ایرانی با زنان وطن خودشان می دیدند. این تفاوت ها اغلب به دلیل ناآشنایی آنان با فرهنگ ایرانی  - اسلامی بود.
به عنوان مثال زنان ایرانی از پوشش خود به ویژه چادر ناراحت و ناراضی نبودند؛ در حالی که اروپاییان آنان را در زحمت می دانستند و یا در حالی که شمار زیادی از مردم شهری و روستایی فاقد سواد بودند، آنان در سفرنامه خود از بی سوادی زنان نوشتند و یا به دلیل بی خبری از دستورات دینی، نسبت به حقوق اجتماعی زنان قلم فرسایی می کردند.
با این حال از لابه لای مطالب آن ها نکات جالب و خواندنی به ویژه مطالب مربوط به تاریخ اجتماعی را می توان یافت. در یک دسته بندی می توان گفت مطالب مربوط به زنان در سفرنامه ها عبارت است از:
* پوشاک زنان مناطق مختلف
* زنان شهری
* زنان روستایی
* زنان دربار(زنان پادشاه و نظایر آن)
* زنان عشایر
* ازدواج و مراسم آن
* بچه داری و تربیت فرزند
* سرگرمی و تفریحات
* شغل و پیشه
* میزان تحصیلات
* زنان مسیحی، زردتشتی و غیره
مثلاً شاردن که در عصر صفویه به ایران آمد شرح نسبتاً مفصلی از وضعیت زنان پادشاه ارائه کرده است. مادام دیولافوا باستان شناسی که در عصر ناصرالدین شاه قاجار به ایران آمد درباره ی زنان ایرانی مطالبی نوشته است. حتی نویسنده ای همچون کلارا کولیوررایس نام سفرنامه ی خود را  "زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان" گذاشته است. او در جایی از کتاب خود می نویسد:
((زن ایرانی ... از هر گونه فعالیت اجتماعی عام یا خاص که مردان انجام می دهند، محروم گشته است. به ندرت به دنبال آموزش و تحصیل می رود و کمتر به وی اعتماد می شود و برای او ارزش و احترام قایلند. چگونه می توان از کشوری که زنان آن تا این اندازه عقب مانده نگاه داشته شده اند انتظار پیشرفت داشت؟))منبع:تاریخ ایران و جهان
]]>
ایزدان اصلی مورد پرستش یا شناخته شده ی ایرانیان 2010-10-07T09:16:17+01:00 2010-10-07T09:16:17+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/58 امید مویدی اهریمن: اصل تاریکی، نادانی و بدی.اهورامزدا: اصل برتر، سرور جهان، آفریننده ی خرد، همه جا حاضر، نیروی حیاتی طبیعت.ناهید(آناهیتا): ایزد پاکی، باروری و اعطا کننده ی مقام شاهی. ایزد جنگ و سرنوشت انسان ها.دیوها: نیرو های بلا معارض خدایان. ضدانواع خدایان، فعال و حاضر.مهر(میترا): مادها به ویژه او را همتای اهورامزدا می دانستند. تنظیم کننده ی حرکت اجرام سماوی و ستارگان. فرمانده ی  زندگی انسان ها و زندگی شاهان؛ تضمین کننده ی سامان و سازمان اجتماعی.اورمزد(همان اهورامزدا به زبان پهلوی ساسانی): اصل ن


اهریمن: اصل تاریکی، نادانی و بدی.

اهورامزدا: اصل برتر، سرور جهان، آفریننده ی خرد، همه جا حاضر، نیروی حیاتی طبیعت.

ناهید(آناهیتا): ایزد پاکی، باروری و اعطا کننده ی مقام شاهی. ایزد جنگ و سرنوشت انسان ها.

دیوها: نیرو های بلا معارض خدایان. ضدانواع خدایان، فعال و حاضر.

مهر(میترا): مادها به ویژه او را همتای اهورامزدا می دانستند. تنظیم کننده ی حرکت اجرام سماوی و ستارگان. فرمانده ی  زندگی انسان ها و زندگی شاهان؛ تضمین کننده ی سامان و سازمان اجتماعی.

اورمزد(همان اهورامزدا به زبان پهلوی ساسانی): اصل نور، معرفت و نیکی.

زروان: خدای زمان، یگانه نیروی آتشی دهنده ی اورمزد و اهریمن.منبع:کورش بزرگ، ژرار ایسر ائل، ترجمه ی مرتضی ثاقب فر
]]>
ثروت تیمور لنگ 2010-09-16T10:30:15+01:00 2010-09-16T10:30:15+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/57 امید مویدی ثروت او به قدری زیاد است که می تواند سطح زمین را با سکه های طلا فرش کند و هر روز هزار مثقال طلا خرج آشپزخانه و شربت خانه خصوصی اوست.شمار قصر های او از دویست متجاوز است: در سمرقند (هیجده قصر) ، در کش (بیست قصر) ، در بغداد (پانزده قصر) ، در اصفهان (دوازده قصر) ، در شیراز (هفت قصر) دارد.روزی که به بغداد حمله کرد یک درخت طلا به دست آورد که برگهایش از جواهر بود و هیچکس نتوانست قیمت آن درخت طلا و جواهر را تعیین کند. شمار اسب های خود او که در ایلخی های او می چرند ، بیست بار ِ یکصد هزار اسب (دو میلیون ر


ثروت او به قدری زیاد است که می تواند سطح زمین را با سکه های طلا فرش کند و هر روز هزار مثقال طلا خرج آشپزخانه و شربت خانه خصوصی اوست.
شمار قصر های او از دویست متجاوز است: در سمرقند (هیجده قصر) ، در کش (بیست قصر) ، در بغداد (پانزده قصر) ، در اصفهان (دوازده قصر) ، در شیراز (هفت قصر) دارد.
روزی که به بغداد حمله کرد یک درخت طلا به دست آورد که برگهایش از جواهر بود و هیچکس نتوانست قیمت آن درخت طلا و جواهر را تعیین کند. شمار اسب های خود او که در ایلخی های او می چرند ، بیست بار ِ یکصد هزار اسب (دو میلیون راس) است. شمار شتر هایش از حساب افسون است.
درباره ی ثروت تیمور ، ابن عربشاه نیز مطالب حیرت آوری نوشته است. او می گوید:
پیوسته برای او بارهای لعل از بدخشان و فیروزه از نیشاپور ، یاقوت و الماس از هندوسند ، لولو از هرمز ، یشم و مشک از ختا و زر و سیم از دیگر شهر ها به ارمغان می بردند.


 
 

منبع:به دلیل در دسترس نبودن صفحات ابتدایی تنها این اسم را به دست آوردم = تالیف محمـــد - احمـــد پناهی   سمنانی
عجایب المقدور فی الاخبار التیمور تالیف ابن عربشاه(زندگانی شگفت آور تیمور ، ترجمه ی محمد علی نجاتی)

]]>
سعد و نحس 2010-09-01T05:56:33+01:00 2010-09-01T05:56:33+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/56 امید مویدی حکوت ها در قدیم به منظور انجام پاره ای از امور نظیر جلوس و تاج گذاری، جنگ و یا صلح، عقد و  قراردادهای مهم و مانند این ها و مردم عادی نیز به منظور انجام برخی از امور مدنی و اجتماعی و ... به زمان خوب، میمون و مبارک (سعد) و زمان بد، نامبارک (نحس) ، اعتقاد داشتند. منجمان اولیه که در واقع طالع بین هم محسوب می شدند، معتقد بودند بین این زمان و حرکت کواکب و سیارات و طلوع و غروب آن ها نوعی پیوند وجود دارد.منجمان قدیم سیاره های ((زحل)) و ((مریخ)) را نحسین یا دو نحس می خواندند و سیاره های مشتری و زهره

حکوت ها در قدیم به منظور انجام پاره ای از امور نظیر جلوس و تاج گذاری، جنگ و یا صلح، عقد و  قراردادهای مهم و مانند این ها و مردم عادی نیز به منظور انجام برخی از امور مدنی و اجتماعی و ... به زمان خوب، میمون و مبارک (سعد) و زمان بد، نامبارک (نحس) ، اعتقاد داشتند. منجمان اولیه که در واقع طالع بین هم محسوب می شدند، معتقد بودند بین این زمان و حرکت کواکب و سیارات و طلوع و غروب آن ها نوعی پیوند وجود دارد.
منجمان قدیم سیاره های ((زحل)) و ((مریخ)) را نحسین یا دو نحس می خواندند و سیاره های مشتری و زهره را سعدین و یا دو سعد نامیدند. آنان با رصد سیارات و ستارگان در صورت مشاهده ی سیارات سعد (مشتری و زهره) انجام یک کار را مبارک و میمون و خوش فرجام قلمداد می کردند و با رصد سیارات نحس (زحل و مریخ) انجام آن کار را نامبارک و بد فرجام پیش بینی می کردند. از این رو منجمان در دربار پادشاهان از اهمیت زیادی برخوردار بودند.منبع:تاریخ ایران و جهان

]]>
سواد نامه ی حاجی میرزا آقاسی به وزیر نظام (میرزا تقی خان) 2010-08-18T11:10:12+01:00 2010-08-18T11:10:12+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/55 امید مویدی     این نامه در اواخر سال 1259 قمری، به هنگامی که میرزا تقی خان در شهر ارزنة الروم (واقع در ترکیه) مشغول مذاکره درباره ی اختلافات مرزی ایرانیان با عثمانی بود، در ستایش شایستگی او که توانسته بود از حقوق ایران به خوبی دفاع کند نوشته شده است. در پایین چند سطر از نامه بازنویسی شده است. بازنویسی بخشی از سند: (( ... خدمات آن فرزند مقبول خاطر مآثر ملوکانه افتاد و باعث ازدیاد مراحم و اشفاق مهر اشراق خدیوانه درباره ی آن فرزند شد. به حق، آن فرزند در مجلس پنجم بسیار بسیار خوب از عهده&nbsp  

 

این نامه در اواخر سال 1259 قمری، به هنگامی که میرزا تقی خان در شهر ارزنة الروم (واقع در ترکیه) مشغول مذاکره درباره ی اختلافات مرزی ایرانیان با عثمانی بود، در ستایش شایستگی او که توانسته بود از حقوق ایران به خوبی دفاع کند نوشته شده است. در پایین چند سطر از نامه بازنویسی شده است.

بازنویسی بخشی از سند:

(( ... خدمات آن فرزند مقبول خاطر مآثر ملوکانه افتاد و باعث ازدیاد مراحم و اشفاق مهر اشراق خدیوانه درباره ی آن فرزند شد. به حق، آن فرزند در مجلس پنجم بسیار بسیار خوب از عهده [...] بر آمده است. زیاد از حد از آن فرزند راضی و خشنود شدم. مرحبا مرحبا! صد هزار آفرین. روی آن فرزند سفید. نمک شاهنشاه دین پناه به آن فرزند حلال باشد که به طور دلخواه آن جانب در مجلس پنجم حقوق و حدود دولت علیّه ایران را ثابت کردی...))

 

منبع: از اسناد آرشیو وزارت امور خارجه ایران

]]>
خاطرات عین السلطنه 2010-08-03T11:20:40+01:00 2010-08-03T11:20:40+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/54 امید مویدی   رضا شاه در سیاست های گسترش فرهنگ غربی ،در نظر داشت تا حجاب را که جزئی از فرهنگ ایرانی به حساب می آمد حذف کند و در این راه با شکست روبرو شد.او همچنین برای تغییر لباس طلبه ها نیز با سدی بزرگ یعنی گرایش به فرهنگ اسلامی روبرو شد. درباره ی سخت گیری های رضا شاه در مورد تغییر لباس، قسمتی از خاطرات عین السلطنه(نویسنده ای که از نوجوانی شروع به نوشتن خاطرات خود نمود و اثر ده جلدی او با همین نام منتشر می شد.) خواندنی است: ((شاه باز می بیند مردم در کرمانشاه با همان کلاه و البسه ی قدیم خود هستند.

 

رضا شاه در سیاست های گسترش فرهنگ غربی ،در نظر داشت تا حجاب را که جزئی از فرهنگ ایرانی به حساب می آمد حذف کند و در این راه با شکست روبرو شد.او همچنین برای تغییر لباس طلبه ها نیز با سدی بزرگ یعنی گرایش به فرهنگ اسلامی روبرو شد.

درباره ی سخت گیری های رضا شاه در مورد تغییر لباس، قسمتی از خاطرات عین السلطنه(نویسنده ای که از نوجوانی شروع به نوشتن خاطرات خود نمود و اثر ده جلدی او با همین نام منتشر می شد.) خواندنی است:

((شاه باز می بیند مردم در کرمانشاه با همان کلاه و البسه ی قدیم خود هستند. لذا خیلی فحش می دهد ولدی الورود از تهران حکم می کند به همه تلگراف شود ممانعت کنند.امنیه به دهات افتاد قبا و کلاه پاره می کنند، رعیت فقیر است، قادر نیست لباس نو و کلاه بی دوام پهلوی تهیه کند. رعیتی که یک کلاه نمد به ارث به او رسیده و تا حال سرش است چطور ماهی یک کلاه پارچه ای بی دوام عوض کند، یا کت و شلوار تنگ بپوشد... رعیت صبح تا شب مشغول کار است. آن وقت قبا و عبا و کلاه او را امنیه پاره کند.))

 

منبع: روزنامه ی خاطرات، جلد ده، صفحه ی هفت هزار و شش صد و پنجاه و یک

 

روزنامه ی خاطرات عین السلطنه

]]>
اخراج مسلمان از اسپانیا 2010-07-01T07:41:32+01:00 2010-07-01T07:41:32+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/53 امید مویدی   قبل از خواندن این پست شما دوستان باید از چند نکته آگاهی پیدا کنید که برای فهم این مطلب به آن نیاز دارید. قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی در اسپانیا که در آن زمان اوج قدرت استعماری جهان را در دست داشت، مصادف با اتفاقات مختلفی بود که نظام سیاسی کشور را تحت تاثیر شگرف خود قرار داد و تمام این عوامل دست در دست هم دادند تا اسپانیا در قرن هفدهم به انحطاط خود واقف شود و جز نامی از آن باقی نماند. از جمله این عوامل: یک.اخراج مسلمانان از اسپانیا، دو.مبارزات استقلال طلبانه ی مردم نیدرلند (ایرل

 

قبل از خواندن این پست شما دوستان باید از چند نکته آگاهی پیدا کنید که برای فهم این مطلب به آن نیاز دارید.

قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی در اسپانیا که در آن زمان اوج قدرت استعماری جهان را در دست داشت، مصادف با اتفاقات مختلفی بود که نظام سیاسی کشور را تحت تاثیر شگرف خود قرار داد و تمام این عوامل دست در دست هم دادند تا اسپانیا در قرن هفدهم به انحطاط خود واقف شود و جز نامی از آن باقی نماند. از جمله این عوامل:

یک.اخراج مسلمانان از اسپانیا، دو.مبارزات استقلال طلبانه ی مردم نیدرلند (ایرلند)، سه.شکست این کشور از نیروی دریایی کشور انگلیس، چهار، نهضت پروتستان و مشکلات ناشی از تحرکات این نهضت در اروپای مرکزی که به پیروزی آن ها منجرب شد.

در این جا تنها به مورد اول یعنی اخراج مسلمانان از اسپانیا اکتفا کنیم؛ در آن زمان تعداد وسیعی از جمعیت اسپانیا را مسلمانانی تشکیل می دادند که حجم وسیعی از صنعت و تجارت اسپانیا را در دست داشتند. با اخراج حدود یک میلیون نفر از مسلمانان مسلماً اقتصاد اسپانیا نیز تحت تاثیر قرار گرفت و ضعیف گردید.

 

جواهر لعل نهرو، نخست وزیر فقید هند، در کتاب (نگاهی به تاریخ جهان) اخراج مسلمانان از اسپانیا را یکی از عوامل انحطاط اسپانیا می داند. او می نویسد:

((حکومت اسپانیا پس از شکست دادن مسلمانان اندلس، دادگاه تفتیش عقاید(انگیزیسیون) بر پا ساخت. این دادگاه ها مسلمانان را مجبور می ساختند که دین خود را تغییر دهند، لباسهایشان را عوض کنند و لباس فاتحان را بپوشند، حتی از آن ها می خواستند اسم خودشان را عوض کنند و به زبان اسپانیایی حرف بزنند. مسیحیان اسپانیا با شست و شو و حمام رفتن مخالف بودند و آن را از آداب اسلامی می دانستند؛ لذا دستوری صادر کردند که مسلمانان حق ندارند در منزل یا جایی دیگر حمام کنند و تمام گرمابه ها را ویران کردند. صرف نظر از گناه بزرگ "شستشو کردن و حمام رفتن" گناه دیگر مسلمانان آن بود که آنان نسبت به مذاهب دیگر با مدارا و تساهل رفتار می کردند و این برای کتولیک های متعصب عجیب بود؛ لذا اسقف شهر والنسیا در سال 1602 م. فرمانی صادر کرد که بر اساس آن، همه ی مسلمانان می باید از اسپانیا رانده می شدند. ))

منبع: نگاهی به تاریخ جهان نوشته ی جواهر لعل نهرو

 

]]>
پایان حکومت زندیه 2010-06-22T07:23:55+01:00 2010-06-22T07:23:55+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/52 امید مویدی   آخرین فرمانروای زند لطفعلی خان نام داشت . دوران کوتاه فرمانروایی وی هم زمان با گسترش فعالیت های آقا محمد خان قاجار بود؛ آقا محمد خان بعد از مرگ کریم خان از شیراز گریخته بود و به مدعی جدیدی برا ی حکومت تبدیل شده بود. پس از چند درگیری میان آن دو، لطفعلی خان که برای سرکوب شورش یکی از شهرها از شیراز خارج شده بود با نقشه ای که حاج ابراهیم کلانتر، نایب او در شیراز کشیده بود، نتوانست به شهر وارد شود.حاج ابراهیم خان پنهانی با آقا محمد خان رابطه داشت و او را به حمله به سپاه زند تشویق کرد.

 

آخرین فرمانروای زند لطفعلی خان نام داشت . دوران کوتاه فرمانروایی وی هم زمان با گسترش فعالیت های آقا محمد خان قاجار بود؛ آقا محمد خان بعد از مرگ کریم خان از شیراز گریخته بود و به مدعی جدیدی برا ی حکومت تبدیل شده بود.

پس از چند درگیری میان آن دو، لطفعلی خان که برای سرکوب شورش یکی از شهرها از شیراز خارج شده بود با نقشه ای که حاج ابراهیم کلانتر، نایب او در شیراز کشیده بود، نتوانست به شهر وارد شود.حاج ابراهیم خان پنهانی با آقا محمد خان رابطه داشت و او را به حمله به سپاه زند تشویق کرد. درگیری میان دو سپاه، خان زند شکست خورد و به کرمان گریخت. سپاهیان قاجار کرمان را به سرعت تسخیر کردند.

آنها در هجومی وحشیانه به دستور آقا محمد خان بیشتر مردان شهر را کشتند و عده ی زیادی را به اسارت گرفتند.

نوشته اند که آنان چشم هزاران نفر را از حدقه در آوردند.

حاکم بم برای جلوگیری از یورش آقا محمد خان به شهر، لطفعلی خان را اسیر کرد و به خان قاجار تحویل داد؛ آقا محمد خان نیز لطفعلی خان را به طرز وحشیانه ای کور کرد و سرانجام در سال 1209هجری قمری در تهران به قتل رساند؛ بدین ترتیب، دوره فرمانروایی زندیان در ایران به پایان رسید و حکومت خاندان قاجار تأسیس شد.

 

منبع:تاریخ ایران وجهان

 

]]>
بزرگی امام علی علیه السلام 2010-05-13T07:31:40+01:00 2010-05-13T07:31:40+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/50 امید مویدی   در غزوه ی خندق وقتی عمر بن عبدود از دلیران نامدار عرب پیش آمد و از مسلمانان مبارز طلب کرد، هیچکس قدم پیش نگذاشت تا عمرو دیگر بار بانگ برداشت و مبارز طلبید. علی علیه السلام پیش آمد و گفت: من به مبارزه با اومی روم. پیغمبر گفت «این عمرو است» و علی علیه السلام بی هیچ تزلزلی جواب داد: من هم علی هستم. گویند وقتی وی به مبارزه ی عمرو می رفت، پیغمبر گفت: اینک تمام ایمان به مبارزه با تمام شرک بیرون شد. این سخنان ستایش آمیز پیامبر، علی علیه السلام را نزد مسلمانان واقعی محبوب می کرد و نزد منافق

 

در غزوه ی خندق وقتی عمر بن عبدود از دلیران نامدار عرب پیش آمد و از مسلمانان مبارز طلب کرد، هیچکس قدم پیش نگذاشت تا عمرو دیگر بار بانگ برداشت و مبارز طلبید. علی علیه السلام پیش آمد و گفت: من به مبارزه با اومی روم.

پیغمبر گفت «این عمرو است» و علی علیه السلام بی هیچ تزلزلی جواب داد: من هم علی هستم. گویند وقتی وی به مبارزه ی عمرو می رفت، پیغمبر گفت: اینک تمام ایمان به مبارزه با تمام شرک بیرون شد. این سخنان ستایش آمیز پیامبر، علی علیه السلام را نزد مسلمانان واقعی محبوب می کرد و نزد منافقان و خود خواهان منفور.

منبع:کتاب بامداد اسلام، نوشته ی دکتر عبدالحسین زرین کوب

]]>
ارزش تفکر ایرانی 2010-04-15T17:55:15+01:00 2010-04-15T17:55:15+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/49 امید مویدی   خالد بن عبدالله قسری کارگزار حکومت امویان در عراق بود. او از هشام بن عبدالملک خلیفه ی اموی اجازه خواست تا بر روی  رود دجله پلی بسازد. نامه به خلیفه ی اموی رسید او در پاسخ نامه ی خالد نوشت:اگر این کار شدنی بود، ایرانیانِ گذشته (عهد باستان) این کار را کرده بودند؛ اما به دلیل اینکه خالد در ساختن این پل پافشاری کرد هشام به این شرط پذیرفت که اگر پل خراب شد خالد شخصاً خسارت آن را به بیت المال بدهد. پل با هزینه ی سنگین ساخته شد اما کمی بعد در اثر طغیان رود دجله ویران گردید. هشام نیز تما

 

خالد بن عبدالله قسری کارگزار حکومت امویان در عراق بود. او از هشام بن عبدالملک خلیفه ی اموی اجازه خواست تا بر روی  رود دجله پلی بسازد. نامه به خلیفه ی اموی رسید او در پاسخ نامه ی خالد نوشت:اگر این کار شدنی بود، ایرانیانِ گذشته (عهد باستان) این کار را کرده بودند؛ اما به دلیل اینکه خالد در ساختن این پل پافشاری کرد هشام به این شرط پذیرفت که اگر پل خراب شد خالد شخصاً خسارت آن را به بیت المال بدهد.

پل با هزینه ی سنگین ساخته شد اما کمی بعد در اثر طغیان رود دجله ویران گردید. هشام نیز تمام هزینه ی ساختن پل را از خالد گرفت.

 

 

]]>
مقام و منزلت زنان در ایلام 2010-03-08T18:07:00+01:00 2010-03-08T18:07:00+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/47 امید مویدی   زنان ایلامی نسبت به زنان میان دو رود از ارج و قرب بالاتری برخوردار بودند. در دوره ای از تاریخ ایلام، مردانی که از وارثان ملکه ی نخستین بودند اجازه ی سلطنت داشتند. پرستش الهه های زن در ایلام متداول بود؛ زیرا زن جاودانه و قابل احترام بود و نسب خانواده را حفظ می کرد. الهه ی مادر در راس خدایان ایلامی قرار داشت و موجب باروری و سود بخشی همه ی پدیده های طبیعت می شد. در بابل، زن از شوهر ارث می برد.ارثیه ی او جهیزیه و مهریه اش بود.زن در آشور هیچ حقی نداشت اما در ایلام - بر اساس گل نوشته ها – م

 

زنان ایلامی نسبت به زنان میان دو رود از ارج و قرب بالاتری برخوردار بودند. در دوره ای از تاریخ ایلام، مردانی که از وارثان ملکه ی نخستین بودند اجازه ی سلطنت داشتند. پرستش الهه های زن در ایلام متداول بود؛ زیرا زن جاودانه و قابل احترام بود و نسب خانواده را حفظ می کرد. الهه ی مادر در راس خدایان ایلامی قرار داشت و موجب باروری و سود بخشی همه ی پدیده های طبیعت می شد.

در بابل، زن از شوهر ارث می برد.ارثیه ی او جهیزیه و مهریه اش بود.زن در آشور هیچ حقی نداشت اما در ایلام - بر اساس گل نوشته ها – مرد هنگام مرگ، مایملکش را با رضایت کامل به همسرش می بخشید و پس از آن تنها فرزندانی می توانستند وارد خانه شوند که حرمت مادر را نگه می داشتند.

زن اجازه داشت ثروتش را به هرکدام از فرزندان که می خواهد ببخشد اما بیش تر ثروت او به فرزندی بخشیده می شد که حرمت مادر را نگه می داشت.

باستان شناسان پیکره های بسیاری از الهه های مادر را کشف کرده اند که حاکی از مقام و منزلت زن بود و یا شتین های زن که از جایگاه اجتماعی آنان خبر می دهد.

ایلامی ها حیوانات بسیاری برای الهه ی مادر قربانی می کردند.

 

]]>
امام علی(ع) و کوفیان در جنگ با معاویه 2010-03-02T13:19:30+01:00 2010-03-02T13:19:30+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/46 امید مویدی   پس از جنگ نهروان که میان حضرت علی علیه السلام و خوارج صورت گرفت و با شکست خوارج به پایان رسید امام برای جنگ با معویه آماده شدند اما زمانی که مردم کوفه را به جهاد علیه باطل دعوت کردند کوفیان گفتند « ما را جنگ بس است » و علی علیه السلام را تنها گذاشتند. دو سردار امام، مالک اشتر نخعی و محمد بن ابی بکر، توسط ایادی معاویه به شهادت رسیدند. امام در سوگ آن دو گریست. دشمنان امام علیه السلام جسورتر شدند و کوفیان بهانه جو، امام را برای دفع فتنه یاری نرساندند تا جایی که امام آزرده و ملول از مردم

 

پس از جنگ نهروان که میان حضرت علی علیه السلام و خوارج صورت گرفت و با شکست خوارج به پایان رسید امام برای جنگ با معویه آماده شدند اما زمانی که مردم کوفه را به جهاد علیه باطل دعوت کردند کوفیان گفتند « ما را جنگ بس است » و علی علیه السلام را تنها گذاشتند.

دو سردار امام، مالک اشتر نخعی و محمد بن ابی بکر، توسط ایادی معاویه به شهادت رسیدند. امام در سوگ آن دو گریست. دشمنان امام علیه السلام جسورتر شدند و کوفیان بهانه جو، امام را برای دفع فتنه یاری نرساندند تا جایی که امام آزرده و ملول از مردم زمانه در خطبه ای آرزوی شهادت کرد.

در اینجا بخشی از خطبه ی امام علی علیه السلام خطاب به کوفیان ذکر شده است:

«به کسانی گرفتار شده ام که چون آن ها را می خوانم، جواب نمی دهند. نفرین بر شما! برای نصرت و یاری دین خدا منتظر چه هستید؟ آیا نیست دینی که شما را گرد آورد؟ آیا نیست غیرتی که شما را تکان دهد؟ در میان شما ایستاده ام و فریاد کنان یاری و همراهی می طلبم ولی سخن مرا گوش نمی دهید و فرمانم را پیروی نمی کنید. سوگند به خدا، در خانه ها بسیارید و در زیر پرچم های جنگ اندک! به من خبر رسید که لشکر معاویه به شهر انبار وارد شد و یکی از لشکریان آن ها به خانه ی یک زن مسلمان و یک زن غیر مسلمان داخل شده و دست بند و گردن بند او را کنده بود ولی آن ها نتوانستند مانع شوند. اگر مرد مسلمانی از شنیدن این واقعه از حزن و اندوه بمیرد، بر او ملامت نیست.»

 

]]>
فتح سومنات 2010-02-22T18:19:00+01:00 2010-02-22T18:19:00+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/45 امید مویدی   «سوم»به معنی ماه و «نات»به معنی صاحب. یکی از معروف ترین فتوحات سلطان محمود در هند، فتح سومنات بود. سومنات یکی از بزرگ ترین و مهم ترین بت های هندوان بود که پنج متر طول داشت و در معبدی بزرگ قرار گرفته بود. هندوان گروه گروه به زیارت سومنات می رفتند و صد ها برهمن به عبادت آن مشغول بودند. هندوها معتقد بودند که حتی دریا هم سومنات را عبادت می کند به طوری که جزر و مد را نشانه ی این موضوع می دانستند. آن ها جواهرات فراوانی را نذر این بت می کردند. علاوه بر این، صد ها روستا وقف آن بود. تا پیش از

 

«سوم»به معنی ماه و «نات»به معنی صاحب.

یکی از معروف ترین فتوحات سلطان محمود در هند، فتح سومنات بود. سومنات یکی از بزرگ ترین و مهم ترین بت های هندوان بود که پنج متر طول داشت و در معبدی بزرگ قرار گرفته بود. هندوان گروه گروه به زیارت سومنات می رفتند و صد ها برهمن به عبادت آن مشغول بودند.

هندوها معتقد بودند که حتی دریا هم سومنات را عبادت می کند به طوری که جزر و مد را نشانه ی این موضوع می دانستند. آن ها جواهرات فراوانی را نذر این بت می کردند. علاوه بر این، صد ها روستا وقف آن بود. تا پیش از حمله ی سپاه غزنوی برای تصرف معبد سومنات، عده ای از هندیان عقیده داشتند که بت هایی که به دست سپاه سلطان محمود از بین می روند، مورد قهر سومنات اند.

هنگامی که سپاه سی هزار نفری غزنوی به سوی سونات حرکت کرد، هندوها به دست و پای سومنات افتادند تا مانع آن ها شود اما این کار سودی نداشت.به دستور سلطان محمود، بت سومنات شکسته و معبد آن ویران شد.ثروت های هدیه شده به آن نیز تصاحب گردید.

 

]]>
کمبوجیه، فاتح مصر 2010-02-11T08:56:10+01:00 2010-02-11T08:56:10+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/44 امید مویدی   پس از کورش پسرش، کمبوجیه، جانشین او شد.اقدام مهم کمبوجیه حمله به مصر بود. بهانه ی کمبوجیه این بود که فرعون مصر او را به دامادی نپذیرفته است اما انگیزه ی واقعی وی از این حمله عبارت بود از همدستی فرعون مصر با پادشاه لودیه در ماجرای توطئه ی حمله به ایران(در زمان کورش) و نیز ثروت بیکران مصر. مصر کشوری بزرگ و دارای تمدنی با شکوه با دانشمندان و صنعتگران مشهور بود اما این کشور نیز هم چون بابل دچار نابسامانی داخلی بود.در این سفر جنگی، فرعون مصر تصور می کرد ایرانیان از راه دریا به این سرزمین ه

 

پس از کورش پسرش، کمبوجیه، جانشین او شد.اقدام مهم کمبوجیه حمله به مصر بود. بهانه ی کمبوجیه این بود که فرعون مصر او را به دامادی نپذیرفته است اما انگیزه ی واقعی وی از این حمله عبارت بود از همدستی فرعون مصر با پادشاه لودیه در ماجرای توطئه ی حمله به ایران(در زمان کورش) و نیز ثروت بیکران مصر.

مصر کشوری بزرگ و دارای تمدنی با شکوه با دانشمندان و صنعتگران مشهور بود اما این کشور نیز هم چون بابل دچار نابسامانی داخلی بود.در این سفر جنگی، فرعون مصر تصور می کرد ایرانیان از راه دریا به این سرزمین هجوم ببرند اما حمله ی ایرانیان از خشکی آنان را غافلگیر ساخت و در نهایت، کمبوجیه توانست مصر را فتح کند.

در آغاز، برخورد کمبوجیه با مصریان شبیه برخورد کورش بود. او به آداب و رسوم مصریان احترام گذاشت و دین آنان را گرامی داشت. به همین دلیل، با مقاومت سر سختانه ی مصری ها روبرو نشد. کمبوجیه در صدد تصرف قسمت های دیگر آفریقا بود اما خبر هایی که از ایران رسید او را ناگزیر به بازگشت کرد.

 او ابتدا فرمانروایی ایرانی برای مصر تعیین کرد، سپس راه بازگشت در پیش گرفت اما پیش از رسیدن به ایران مرد.

مشهور است که از شنیدن خبر های مربوط به بردیا دچار خشم شدیدی شد و خود کشی کرد.

هنگامی که سپاهیان به ایران رسیدند اوضاع ایران آشفته بود. فردی به نام بردیا خود را برادر کمبوجیه و جانشین حقیقی کورش کبیر معرفی کرده بود.او با بخشیدن مالیات ها توانسته بود حمایت برخی از حکمرانان را به خود جلب کند.از طرفی برخی از ایالت های دور و نزدیک دست به شورش زده بودند.در این زمان داریوش پدید آمد.

(در این مورد در پست بعد توضیح مختصری خواهیم داشت.)

 

 

]]>
روزنامه ی وقایع اتفاقیه 2010-02-07T12:31:17+01:00 2010-02-07T12:31:17+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/43 امید مویدی   پس از روزنامه ی   «  کاغذ اخبار  »  که توسط میرزا صالح شیرازی در سال 1253ق.انتشار یافت؛ امیر کبیر روزنامه ی  «  وقایع اتفاقیه  » را در سال 1267ق.منتشر کرد.در روزنامه ی وقایع اتفاقیه که از شماره ی «چهارصدوهفتادودو» با نام  «روزنامه ی دولت علیه ایران»منتشر شد، اخبار داخلی شامل خبر های مربوط به دربار و سفر های ناصر الدین شاه، عزل و نصب ها و اعطای مقام ها، نشان ها و امتیازات چاپ می شد.در برخی شماره های آن اعلان های رسمی دولتی در ورقه ای جداگانه

 

پس از روزنامه ی   «  کاغذ اخبار  »  که توسط میرزا صالح شیرازی در سال 1253ق.انتشار یافت؛ امیر کبیر روزنامه ی  «  وقایع اتفاقیه  » را در سال 1267ق.منتشر کرد.در روزنامه ی وقایع اتفاقیه که از شماره ی «چهارصدوهفتادودو» با نام  «روزنامه ی دولت علیه ایران»منتشر شد، اخبار داخلی شامل خبر های مربوط به دربار و سفر های ناصر الدین شاه، عزل و نصب ها و اعطای مقام ها، نشان ها و امتیازات چاپ می شد.در برخی شماره های آن اعلان های رسمی دولتی در ورقه ای جداگانه چاپ و همراه روزنامه توزیع می شد، که به آن «اشتهار نامه» می گفتند.در بعضی شماره ها نیز اخبار وقایع شهر های مختلف ایران به چاپ می رسید.

در بخش خارجی، بیش تر اخبار مربوط به کشور های اروپایی به چاپ می رسید.این اخبار از روزنامه های اروپایی گرفته و با ترجمه ی روان فارسی در روزنامه منتشر می شد.

در بیش تر شماره های روزنامه، صورت قیمت اجناس مورد نیاز مردم به نرخ رسمی دولتی چاپ می شد و در برخی شماره های آن، اعلان فروش کتاب های تازه چاپ شده منتشر می شد.تعداد صفحات روزنامه از چهار تا دوازده صفحه متغیر بود و با چاپ سنگی و خط نستعلیق به چاپ می رسید.

 

 

]]>
حضرت عیسی علیه السلام 2010-01-25T19:11:51+01:00 2010-01-25T19:11:51+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/42 امید مویدی   در مورد حضرت عیسی علیه السلام  خوب است بدانیم که ایشان در مسیر دعوت خود با دو گروه مخالف روبرو بودند.گروه اول برخی از بزرگان دین یهود که حضرت عیسی علیه السلام  را پیامبر نمی دانستند و با سرسختی با ایشان مبارزه می کردند.گروه دوم حاکمان بت پرست روم شرقی بودند که بر سرزمین فلسطین حکومت می کردند و مانند بیش تر حاکمان سرزمین های اروپایی به دین الهی اعتقادی نداشتند.کار حضرت عیسی علیه السلام  در مبارزه با این دو گروه به جایی رسید که سربازان حاکم برای دستگیری و به شهادت رساندن ا

 

در مورد حضرت عیسی علیه السلام  خوب است بدانیم که ایشان در مسیر دعوت خود با دو گروه مخالف روبرو بودند.گروه اول برخی از بزرگان دین یهود که حضرت عیسی علیه السلام  را پیامبر نمی دانستند و با سرسختی با ایشان مبارزه می کردند.گروه دوم حاکمان بت پرست روم شرقی بودند که بر سرزمین فلسطین حکومت می کردند و مانند بیش تر حاکمان سرزمین های اروپایی به دین الهی اعتقادی نداشتند.کار حضرت عیسی علیه السلام  در مبارزه با این دو گروه به جایی رسید که سربازان حاکم برای دستگیری و به شهادت رساندن ایشان تعقیبش کردند و ایشان ناچار بود از شهری به شهری و از روستایی به روستایی برود.تا اینکه به همراه تعدادی از یارانش در باغی مخفی شد.

در این جا بود که یکی از همراهانش به نام «یهودای اسخریوطی» به طمع جایزه ی حاکمان مخفی گاه حضرت عیسی علیه السلام  را به آنان خبر داد و سربازان حاکم بت پرست به همراه تعدادی از بزرگان یهود شبانه به آنجا یورش بردند.در این هنگام خداوند حضرت عیسی علیه السلام  را با قدرت لایزال خود از باغ برآورد و به آسمان ها برد.سربازان که از این عروج خبر نداشتند خبرچین را که چهره ای شبیه ی حضرت عیسی علیه السلام  داشت و شباهت او به آن حضرت در آن شب بیشتر شده بود ،به جای حضرت عیسی علیه السلام  دستگیر کردند و هرچه او عیسی بودن خود را انکار کرد سربازان نپذیرفتند ؛زیرا دیگر حضرت عیسی علیه السلام  بر روی زمین نبود تا متوجه ی اشتباه خود شوند.

یهودای خبرچین پس از تحمل شکنجه های بسیار به جای حضرت عیسی علیه السلام  به صلیب کشیده شد.یهودیان ،بت پرستان و حتی بسیاری از یاران حضرت عیسی علیه السلام  گمان بردند که ایشان به شهادت رسیده اند.البته برخی از یاران بسیار نزدیک آن حضرت مانند «برنابا» از عروج ایشان آگاه بودند.

قرآن کریم این اشتباه را یادآوری می کند و ما را از کشته نشدن حضرت عیسی علیه السلام  آگاه می سازد.(شما می تواند این آیات را در قرآن بیابید ؛  157 و 158 سوره ی مبارکه ی نساء)

 

 

]]>
تاریخ المپیک 2009-12-24T09:24:52+01:00 2009-12-24T09:24:52+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/40 امید مویدی یونانیان هر چهار سال یک بار جشن هایی به افتخار   زئوس   خدای خدایان در شهر المپیا برگزار می کردند.مسابقاتی که  در این  جشن ها برگزار می شد از جمله دو ، کشتی ، پرتاب دیسک ، مشت زنی و ارابه رانی بود و این بازی ها را المپیک می نامیدند. بهترین ورزشکاران از سراسر یونان برای شرکت در این بازی ها گرد می آمدند. ده ها هزار تماشاگر از سراسر یونان و مهاجر نشینان یونانی برای تماشای این بازی ها جمع می شدند. بردگان را به این مراسم راه نمی دادند. هنگام برگزاری

یونانیان هر چهار سال یک بار جشن هایی به افتخار   زئوس   خدای خدایان در شهر المپیا برگزار می کردند.مسابقاتی که  در این  جشن ها برگزار می شد از جمله دو ، کشتی ، پرتاب دیسک ، مشت زنی و ارابه رانی بود و این بازی ها را المپیک می نامیدند. بهترین ورزشکاران از سراسر یونان برای شرکت در این بازی ها گرد می آمدند. ده ها هزار تماشاگر از سراسر یونان و مهاجر نشینان یونانی برای تماشای این بازی ها جمع می شدند.

بردگان را به این مراسم راه نمی دادند.

هنگام برگزاری بازی ها به طور هم زمان نمایش های هنری و برنامه های موسیقی و بحث های فلسفی و معرفی آثار هنرمندان نیز انجام می شد.در آخرین روز بازی ها قهرمانان تاج هایی از شاخه های زیتون به عنوان افتخار دریافت می کردند.هنگامی که قهرمانان پیروز به شهرهای خود باز می گشتند ، هم شهریانشان با مراسم با شکوهی از آن ها استقبال می کردند و غالباً به پاداش افتخاری که برای شهر خود کسب کرده بودند ، مجسمه ی آن ها را در میدان شهر نصب می کردند.

یونانیان برای بازی های المپیک چنان اهمیتی قایل بودند که تاریخ برگزاری اولین دوره ی بازی های المپیک  یعنی سال 776 پیش از میلاد را مبدا تاریخ خود قرار دادند. 

 

منبع:تاریخ ایران و جهان

 

]]>
جاده ی ابریشم 2009-12-02T20:11:08+01:00 2009-12-02T20:11:08+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/38 امید مویدی در سال های طولانی کالاهای چین، هند، ایران و اروپا از طریق جاده ی ابریشم مبادله می شد.از چین ابریشم و دارچین ،از ایران انواع میوه جات و منسوجات و از اروپا هم اجناس شیشه ای و بلوری صادر می شد.به علاوه از طریق این جاده بسیاری از گیاهان و گل ها ی آسیا به اروپا شناسانده شد.از آنجا که جاده ی ابریشم در ایران قرار داشت ؛حکومت های ایرانی در زمان اشکانیان و بعد ها ساسانیان در آمد خود را از طریق راه ابریشم کسب می کردند.اروپاییان بارها کوشیدند که به شکل مستقیم – بدون واسطه – با چین مبادلات خود را ادامه ده

در سال های طولانی کالاهای چین، هند، ایران و اروپا از طریق جاده ی ابریشم مبادله می شد.از چین ابریشم و دارچین ،از ایران انواع میوه جات و منسوجات و از اروپا هم اجناس شیشه ای و بلوری صادر می شد.به علاوه از طریق این جاده بسیاری از گیاهان و گل ها ی آسیا به اروپا شناسانده شد.از آنجا که جاده ی ابریشم در ایران قرار داشت ؛حکومت های ایرانی در زمان اشکانیان و بعد ها ساسانیان در آمد خود را از طریق راه ابریشم کسب می کردند.اروپاییان بارها کوشیدند که به شکل مستقیم – بدون واسطه – با چین مبادلات خود را ادامه دهند اما موفق نشدند.از این جاده علاوه بر بازرگانان سفیران چینی، ایرانی و اروپایی رفت و آمد می کردند.

در آن زمان شتر بهترین وسیله برای مسافرت بود.

کاروان های بسیار با ده ها شتر که بر پشت آن ها انواع بارها موجود بود قدم در بیابانی می گذاشتند پر از دره و تنگه ها.

در آن زمان سفر کاری سخت و در عین حال بسیار خطرناک بود زیرا بازرگانان علاوه بر رویارویی با سرما یا گرما ،طوفان و ... ممکن بود مورد حمله ی راهزنان نیز قرار بگیرند.به همین دلیل امنیت این راه ها برای حکومت ها اهمیت زیادی داشت و همواره قسمتی از سپاهیان خود برای ایجاد امنیت به این مناطق اعزام می کردند.

در مسیر جاده ی ابریشم شهر ها و روستاهای زیادی وجود داشت که شاهد رفت و آمد کاروان ها بودند.مشهور است که در جاده ی ابریشم علاوه بر کالا ،آیین ها و اندیشه ها نیز مبادله می شد.

جاده ی ابریشم بعد ها پس از اشکانیان و ساسانیان نیز اهمیت خود را حفظ کرده است تا اینکه در عصر اکتشافات جغرافیایی و به دنبال کشف راه های آبی به تدریج رفت و آمد از خشکی به دریا منتقل شد و از اهمیت این راه کاسته شد.امروزه ملت هایی که در اطراف این راه قرار دارند در فکر احیای دوباره ی جاده ی ابریشم می باشند.

 

منبع:تاریخ ایران و جهان

 

]]>
«دو مطلب»پروکوپیوس و جاسوسی 2009-11-28T19:11:42+01:00 2009-11-28T19:11:42+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/36 امید مویدی جنگ های ایران و روم نام کتابی  از پروکوپیوس است که در زمان ساسانیان به رشته ی تحریر در آمده است. خود او در جنگ های رومیان با ایرانیان (در زمان انوشیروان) شرکت داشت و کتابش خاطرات وی از این جنگ ها است. در این کتاب مطالب جالبی درباره ی ایران و ایرانی عصر ساسانی بیان گردیده است. قسمتی از این کتاب در زیر بیان گردیده است:   «در میان ایرانیان مرسوم است که وقتی بر ضدّ دشمن خود لشکر می کشند،پادشاه بر تخت می نشیند و چند سبد در پیش او می گذارند و سپه سالاری که سپاهیان را به جنگ می برد در کن

جنگ های ایران و روم نام کتابی  از پروکوپیوس است که در زمان ساسانیان به رشته ی تحریر در آمده است. خود او در جنگ های رومیان با ایرانیان (در زمان انوشیروان) شرکت داشت و کتابش خاطرات وی از این جنگ ها است. در این کتاب مطالب جالبی درباره ی ایران و ایرانی عصر ساسانی بیان گردیده است. قسمتی از این کتاب در زیر بیان گردیده است:

 

«در میان ایرانیان مرسوم است که وقتی بر ضدّ دشمن خود لشکر می کشند،پادشاه بر تخت می نشیند و چند سبد در پیش او می گذارند و سپه سالاری که سپاهیان را به جنگ می برد در کنار تخت می ایستد.سپاهیان از برابر شاه می گذرند و هریک از افراد تیری به میان سبد می افکند.سپس سر سبد ها را می بندند و به مهر شاه مهمور می سازند و آن را در گوشه ای محفوظ نگاه می دارند.سپاهیان پس از بازگشت در جنگ دوباره تیرها را از سبد ها بر می دارند و سپس افسرانی را که مامور این کارند زوبین هایی را که در سبد ها باقی مانده است می شمرند و تعداد آن ها را به شاه می گویند ؛ بدین ترتیب ، عده ی تلفات جنگ مشخص می گردد.»

از زمان قدیم در میان ایرانی ها و رومی ها رسم بر این بود که جاسوس هایی به خرج دولت داشتند و کار آن ها این بود که خود را به طور نا شناس در میان دشمن می انداختند و پس از آگاهی از چگونگی اوضاع ایشان ، به کشور خویش باز می گشتند و نتیجه ی مشاهدات خود را به عرض شاه می رساندند.غالب این اشخاص نسبت به شاه و هم وطنان خود صدیق و وفادار بودند اما گاهی در میان آن ها ، اشخاص خیانت کاری نیز یافت می شدند که اسرار وطن را به دشمن آشکار می ساختند.

 

منبع:تاریخ ایران و جهان

 

 

 

]]>
شرحی کوتاه از جنگ های صلیبی 2009-11-15T20:34:09+01:00 2009-11-15T20:34:09+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/35 امید مویدی  • علت جنگ ها    در مورد دلایل این جنگ ها نویسنده به موارد زیر اشاره می كند: رشد جمعیت، توسعه اقتصادی، وجود یك جنبش اجتماعی موثر در اروپا و اشتیاق به زیارت مرقد حضرت مسیح كه مورد توجه عموم مردم اروپا بود. مواعظ آتشین پاپ اوربن دوم كه به گفته برخی قصد به دست آوردن سرزمین پطروس حواری را داشت و آن را وطن دوم خود می دانست و یا به گفته برخی مورخین، پاپ برای رقابت با امپراتوران اروپا این سیاست را در پیش گرفته بود زیرا در اثر اصلاحات پاپ گرگوار هفتم به سال ۱۰۷۳ میلادی انتخاب

 • علت جنگ ها
    در مورد دلایل این جنگ ها نویسنده به موارد زیر اشاره می كند: رشد جمعیت، توسعه اقتصادی، وجود یك جنبش اجتماعی موثر در اروپا و اشتیاق به زیارت مرقد حضرت مسیح كه مورد توجه عموم مردم اروپا بود. مواعظ آتشین پاپ اوربن دوم كه به گفته برخی قصد به دست آوردن سرزمین پطروس حواری را داشت و آن را وطن دوم خود می دانست و یا به گفته برخی مورخین، پاپ برای رقابت با امپراتوران اروپا این سیاست را در پیش گرفته بود زیرا در اثر اصلاحات پاپ گرگوار هفتم به سال ۱۰۷۳ میلادی انتخاب اسقف ها از سوی پادشاهان و فئودال ها ممنوع شده بود و این به نوعی قدرت نهایی پاپ در مقابل امپراتوران بود. اما در نهایت، این جنگ ها باعث قدرتمند شدن شاهان اروپا شد. زیرا تمامی هزینه ها و نفرات نظامی را دوك ها و پرنس های اروپایی تامین می كردند و چون در آن زمان عملاً قدرت در نزد آنها بود با تداوم جنگ دوك ها و پرنس های اروپایی ضعیف تر شدند. البته به عقیده مورخین معاصر عرب این جنگ ها برای از بین بردن اسلام بوده است اما با توجه به قدرت آن موقع مسلمانان و آگاهی اروپاییان نسبت به این امر این مسئله بعید به نظر می رسد.

 • شخصیت های شركت كننده در این جنگ ها
    شخصیت های زیادی به دعوت پاپ پاسخ مثبت دادند كه بعدها فرزندان و نوادگان آنها به مدت دویست سال ادامه دهنده راه آنها شدند.
    -ادمار دومونتی: اسقف شهر پویی، مردی باهوش كه میان فئودال ها اتحاد ایجاد كرد.
    -كنت دوتولوز ریمون دو سن ژیل: اولین كنتی كه پاپ او را از قصد خود آگاه كرد.
    - نورماند های شهر سیسیل
    - بوهمن: فرزند روبر گارسیا كه در آرزوی امپراتوری بیزانس بود.
    - مردم شهر های پیزا و ژن كه از راه دریا حركت می كردند.
    - روبردوم كنت فلاندر
    - پسر گیوم فاتح پادشاه انگلستان
    -گودفروا دوبویون و برادرش بودئن دوبولونی
    - جمع كثیری از مردم اروپا كه به زائرین معروف بودند.
    • علت نامگذاری جنگ ها با نام صلیبی
    علت این امر، درخواست پاپ اوربن دوم مبنی بر داشتن علامت صلیب برای سپاهیان بود.

• كلام آخر
    این كه می گویند تاریخ را قوم فاتح می نویسد شاید زیاد درست نباشد. زیرا تاریخ این جنگ ها را صلیبیون كه در نهایت بازنده بزرگ جنگ های صلیبی بودند به گونه ای نگاشته اند كه گویی فاتح آنها بوده اند (البته در نهایت بُرد در زمینه های فرهنگی، علمی و تجاری با آنها بود). در جایی انگیزه ها را مقدس نام نهادند در حالی كه پس از هر جنگ برای تصاحب فرمانروایی سرزمین های فتح شده به جان هم افتادند حتی در جریان جنگ اول صلیبی بعضی از سرداران صلیبی به طمع فتح سرزمین های تازه و بكر اصولاً اورشلیم را فراموش كردند یا حتی بعضی شاهزاده های ترك و فرنگی با هم متحد شده علیه شاهزاده های ترك و فرنگی دیگر می جنگیدند. به هر حال در جای جای كتاب مواردی موجود است كه انسان به مقدس بودن انگیزه چنین جنگ هایی كاملاً شك می كند.

 


منبع:تاریخ جنگ های صلیبی رنه گروسه                 
    ترجمه: ولی الله شادان

 

]]>
سفیر اسپانیا در ایران،عصر سلجوقی 2009-11-15T20:29:27+01:00 2009-11-15T20:29:27+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/34 امید مویدی   آوازه ی کشور گشایی تیمور به گوش دولت مردان اروپا نیز رسیده بود.به خصوص پیروزی تیمور بر سپاه عثمانی که به اسارت سلطان بایزید انجامید و از نظر آنها بسیار با اهمیت بود.زیرا حکومت عثمانی تهدیدی جدی برای حکومت های اروپایی به شمار می آمد و هر لحظه امکان تصرف پخش ها ی از اروپا توسط عثمانی ها امکان پذیر بود.در این زمان هانری سوم بر آن شد که هیئتی متشکل از گروهی از نمایندگان اسپانیا به ایران بفرستد و ضمن بیان دوستی میان آنان و حکومت موجود در ایران در مورد قلمروی تیمور نیز اطلاعاتی کسب کند.یکی ا

 

آوازه ی کشور گشایی تیمور به گوش دولت مردان اروپا نیز رسیده بود.به خصوص پیروزی تیمور بر سپاه عثمانی که به اسارت سلطان بایزید انجامید و از نظر آنها بسیار با اهمیت بود.زیرا حکومت عثمانی تهدیدی جدی برای حکومت های اروپایی به شمار می آمد و هر لحظه امکان تصرف پخش ها ی از اروپا توسط عثمانی ها امکان پذیر بود.در این زمان هانری سوم بر آن شد که هیئتی متشکل از گروهی از نمایندگان اسپانیا به ایران بفرستد و ضمن بیان دوستی میان آنان و حکومت موجود در ایران در مورد قلمروی تیمور نیز اطلاعاتی کسب کند.یکی از اعضای این هیئت کلاویخو بود که شرح دیده ها و شنیده های خود را از زمان حرکت به سوی شرق تا بازگشت به اسپانیا را به صورت سفرنامه نوشت.

سفر نامه ی کلاویخو از جهت آشنایی با شخصیت تیمور ،شیوه ی حکومت او ،وضع شهر ها و زندگی مردم این دوره خواندنی است ؛در متن زیر دو نمونه را که برگرفته از ترجمه ی فارسی سفرنامه است می آوریم:

ماموران تیمور در روستاهای خراسان:

مردم آبادی های سر راه چون می دانند که سواران تیمور که برای اجرای دستور می روند چگونه مردمی هستند ،هنگامی که از آمدن آن ها آگاه می شوند ،چنان به سرعت می گریزند که گویی ابلیس به دنبال آنان روان است.بازرگانان فوراً دکان های خویش را می بندند و مانند دیگران در خانه های خود پنهان می شوند.در حین گریز با آوای بلند به یکدیگر می گویند «ایلیچی» یعنی ماموران.چون می دانند که با آمدن مامورین روز آنان سیاه می شود.

به راستی که وقتی این ماموران به یک آبادی داخل می شوند ،چنان اغتشاش و جنجالی به راه می اندازند و چنان بی رحمانه و ستمگرانه رفتار می کنند که گویی خود ابلیس به آنجا آمده است.چون رئیس یا کدخدای آّبادی را یافتند به او ناسزا می گویند و تازیانه و چماق می زنند و او را در پیشاپیش خود می دوانند تا آنچه که نیاز دارند را به دست آورند.

تبریز:

در بسیاری از خیابان ها و میدان های شهر سقاخانه هایی هست و در سقاخانه ها به هنگام تابستان یخ می اندازند و نیز لیوان هایی مسی و برنجی در آنجا گذاشته اند تا با آن آب بیاشامند.حاکم تبریز از خویشان تیمور است و او را داروغه می نامند.وی نسبت به ما بسیار مودبانه رفتار نمود.چنان که گفتند ،مساجد زیبا و نفیس زیادی در این شهر است و نیز گرمابه های بسیاری دارد که در جهان کم نظیر است.   

 

منبع:تاریخ ایران و جهان

 

 

 

]]>
طرح چند پرسش از مشروطه 2009-10-17T21:37:12+01:00 2009-10-17T21:37:12+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/33 امید مویدی سوال اول: مشروطیت به چه معنی است یا به عبارت دیگه مشروطیت چیست؟ به معنی شرط دار شدن و یا شرط گذاشتن بر روی چیزی است.حکومت مشروطه به نوعی از حکومت گفته می شود که در آن  شرایطی ایجاد و پیش بینی شده باشد.در حکومت مشروطه حاکم نمی تواند با میل خود هر کاری را که می خواهد عملی کند.در این حکومت تصمیم گیری ها بر اساس 4 چوب قانون صورت می گیرد.مجلسی مرکب از نمایندگان به حق مردم تشکیل گردیده و به کار قانون گذاری می پردازند.نخست وزیر و وزیران که با رای نمایندگان مجلس انتخاب می گردند به انجام امور کش

سوال اول:

مشروطیت به چه معنی است یا به عبارت دیگه مشروطیت چیست؟

به معنی شرط دار شدن و یا شرط گذاشتن بر روی چیزی است.حکومت مشروطه به نوعی از حکومت گفته می شود که در آن  شرایطی ایجاد و پیش بینی شده باشد.در حکومت مشروطه حاکم نمی تواند با میل خود هر کاری را که می خواهد عملی کند.در این حکومت تصمیم گیری ها بر اساس 4 چوب قانون صورت می گیرد.مجلسی مرکب از نمایندگان به حق مردم تشکیل گردیده و به کار قانون گذاری می پردازند.نخست وزیر و وزیران که با رای نمایندگان مجلس انتخاب می گردند به انجام امور کشوری مشغول می شوند.به تعریفی کوتاه تر مشروطه نقطه ی مقابل حکومت استبدادی یا همان حکومت فردی است؛حکومتی که پادشاه در آن همه کاره و صاحب جان و مال مردم است.

 

سوال دوّم:

علل و زمینه های وقوع انقلاب مشروطیت چیست؟

انقلاب مشروطیت ایران در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه به وقوع پیوست اما زمینه ی ایجاد آن پیش از این-به ویژه در زمان سلطنت ناصرالدین شاه-فراهم گشته بود.

 

سوال سوم:

زمینه های فکری انقلاب مشروطه چه بود؟

1-آموزه های ضداستبدادی و ضد استعماری اسلام

2-پیدایش اندیشه های نو درباره ی حکومت

3-انتشار آثار انتقادی در مورد اوضاع ایران

4-تاثیر حوادث جهانی بر افکار ایرانیان.

 

سوال چهارم:

زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطه چه بوده است؟

زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطه دارای دو بعد داخلی و خارجی است.(در مورد بعد داخلی اطلاع زیادی ندارم.)

بعد خارجی:در این مورد باید گفت که نفوذ و سلطه ی کشور های استعماری نظیر روس و انگلیس در دوره ی قاجاریه نقش بسیار مهمی در تضعیف توان اقتصادی ایران داشت.عهد نامه ای که بین این دو کشور ایجاد گشت موجب نفوذ اقتصادی آن ها در ایران شد یا به عبارتی دیگر تثبیت نفوذ اقتصادی آن ها.

رفته رفته کالاهای ایرانی رنگی وارداتی داشت به عبارتی دیگر کالاهای خارجی جای خود را در اقتصاد ایران و ایرانی پیدا کرده بود.اما عوامل فراهم شدن این مشکل؛ از جمله:

1-محصولات داخلی قادر به رقابت با کالاهای خارجی نبودند در نتیجه کالاهای داخلی به تدریج سیر نزولی پیدا کرد و محصولات خارجی جایگزینش شد.

2-صاحبان حرفه و مشاغل مختلف در قسمت های مختلف ایران کار خود را از دست داده بودند و بیکار شده بودند.

ایران یعنی اقتصاد  ایران به جایی رسید بود که  بسیاری از سرمایه های داخلی برای خرید کالای خارجی از کشور خارج می شد.

کار به جایی رسیده بود که به خصوص در زمان ناصر الدین شاه مالیات نیز جواب گوی مخارج دولت نبود.لذا کشور ایران مجبور به وام گیری برای رفع نقدینگی کشور شد.

این وام ها از کشور های روس و انگلیس گرفته می شد.در ازای این وام ها که بهره ی بسیاری را برای روس و انگلیس داشت منابع کشورمان را هم به تاراج می بردند.

اما باید در مورد صرف کردن این وام ها نیز نکاتی گفته شود برای مثال می توان گفت که به هیج وجه این وام ها صرف آبادانی کشور نمی شد بلکه عمدتاً صرف سفر های فرنگی شاه ودرباریان می شد.

در مقابل این وضعیت انتقاد و اعتراض مردم نسبت به استبداد و استعمار خودنمایی می کرد.

 

 

منبع:تاریخ ایران و جهان

 

 

]]>
ایران و ایرانی 2009-08-26T13:49:13+01:00 2009-08-26T13:49:13+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/32 امید مویدی اولین مردمانی که سیستم اگو یا سیستم فاضلاب را برای خارج کردن و تخلیه ی آب شهری به بیرون از شهر اختراع کردند ایرانیان بودند. اولین مردمانی که اسب را به جهان هدیه کردند ایرانیان بودند.اولین مردمانی که حیوان خانگی را تربیت کردند و جهت بهره مندی از آنان استفاده کردند ایرانیان بودند.اولین مردمانی که مس را کشف کردند ایرانیان بودند. ابوریحان بیرونی به چرخش زمین پی برده بود و این گالیله نبوده است که نخستین بار به چرخش زمین اشاره کرده است.اولین مردمانی که آتش را در جهان کشف کردند ایرانیان بودند.اولین

اولین مردمانی که سیستم اگو یا سیستم فاضلاب را برای خارج کردن و تخلیه ی آب شهری به بیرون از شهر اختراع کردند ایرانیان بودند.

اولین مردمانی که اسب را به جهان هدیه کردند ایرانیان بودند.اولین مردمانی که حیوان خانگی را تربیت کردند و جهت بهره مندی از آنان استفاده کردند ایرانیان بودند.اولین مردمانی که مس را کشف کردند ایرانیان بودند.

ابوریحان بیرونی به چرخش زمین پی برده بود و این گالیله نبوده است که نخستین بار به چرخش زمین اشاره کرده است.اولین مردمانی که آتش را در جهان کشف کردند ایرانیان بودند.اولین مردمانی که ذوب فلزات را آغاز کردند ایرانیان بودند در شهر سیلک اطراف کاشان.

ایرانیان بودند که کشاورزی را جهت کاشت و برداشت کشف کردند .ایرانیان بودند که سکه را در جهان ضرب کردند.ایرانیان بودند که نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدند.این ایرانیان بودند که عطر را برای خوشبو کردن بدن ساختند.به فرمان یکی از پادشاهان ایرانی اولین کشتی یا همان زرورق به وسیله ی  ایرانیان ساخته شد.

سام ایرانی اولین ارتش سواره را در دنیا اختراع کرد ارتشی با 115 سرباز.حروف الفبا به وسیله ی ایرانیان نزدیک به 7000 سال پیش آن هم در جنوب ایران ساخته شد.اولین مردمانی که شیشه را کشف و برای منازل از آن استفاده کردند ایرانیان بودند.اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف کردند ایرانیان بودند.

اولین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام را کشف کردند ایرانیان بودند.اولین مردمانی که به کروی بودن زمین پی بردند ایرانیان بودند.ارتش داریوش اولین گروهی بود که به قاره ی آمریکا پا گذاشته و کریستف کلمب و اسکو دو گاما از طریق خواندن کتاب های ایرانی موجود در کتابخانه ی واتیکان به فکر قاره پیمایی افتادند.

هنرستان فنی و حرفه ای به واسطه ی کورش در شهر شوش جهت تعلیم فن و هنر ساخته شد.اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشکری و کشوری به مدت 40 سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را کورش کبیر پایه گذاری کرد و اولین راه زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد.

اولین مردمانی که...  . 

       

 

      

منبع:تاریخ ایران و جهان

                                                           

 

]]>
کورش کبیر 2009-08-05T12:27:16+01:00 2009-08-05T12:27:16+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/31 امید مویدی ...کورش، نوه ی  آخرین پادشاه ماد بود و با همراهی فرماندهان مادی توانست قدرت را در دست بگیرد و سلسله ی هخامنشی را تاسیس کند.کورش در میان پادشاهان دنیای جدید و قدیم، ویژگی های خاصی داشت که به آن مشهور است و تمام این ویژگی ها در خردمندی او خلاصه می شود.او به خوبی می دانست با اقوام و ملل مختلف چگونه رفتار کند؛ به همین دلیل شیوه ی فرماندهی او با تمام فرماندهانی که قبل از او حکمرانی نمودند متفاوت بود. با انتشار سقوط حکومت ماد(به دست کورش) فرمانروایان لودیه (در ترکیه امروزی)و بابل(عراق امروزی

...کورش، نوه ی  آخرین پادشاه ماد بود و با همراهی فرماندهان مادی توانست قدرت را در دست بگیرد و سلسله ی هخامنشی را تاسیس کند.کورش در میان پادشاهان دنیای جدید و قدیم، ویژگی های خاصی داشت که به آن مشهور است و تمام این ویژگی ها در خردمندی او خلاصه می شود.او به خوبی می دانست با اقوام و ملل مختلف چگونه رفتار کند؛ به همین دلیل شیوه ی فرماندهی او با تمام فرماندهانی که قبل از او حکمرانی نمودند متفاوت بود.

با انتشار سقوط حکومت ماد(به دست کورش) فرمانروایان لودیه (در ترکیه امروزی)و بابل(عراق امروزی)به طمع تصرف قسمتی از حکومت ماد افتادند.پادشاه لودیه - ادعای خویشاوندی با مادها را داشت - با فرمانروایان بابل و مصر و نیز سایر حکمرانان آسیای صغیر متحد شد و در صدد ضربه زدن به کورش بر آمد.کورش نیز پس از آگاهی از این اتحاد با سرعت به سوی پایتخت لودیه(سارد)حرکت کرد و لودیه و حکومت های آسیای صغیر را منقرض کرد.پس از آن نوبت به بابل رسید.شرایطی در آنجا پدید آمده بود که زمینه را برای تصرف بابل فراهم نموده بود. از جمله اینکه پادشاه بابل به خدایش(این شوشیانت)بی احترامی کرده بود و دیگری اینکه با وجود عدم فقر در بابل اختلاف طبقاتی بیداد می کرد.همین عوامل باعث شد تا کورش بابل را هم فتح کند.

اما مردم بابل بر خلاف دیگر پادشاهان فاتح از کورش رفتاری متفاوت دیدند از جمله اینکه:

کورش به خدای بابل احترام گذاشت این درحالی بود که  دیگر پادشاهان متصرف برای خوار کردن مردم شهر متصرف شده و در مقابلشان، خدایشان را از بین می بردتد.

کورش به همه برای انتخاب دینشان آزادی داد این در حالی بود که معمولا پادشاهان متصرف دین خود را به مردم شهر متصرف شده القا می کردند.

این موارد باعث شد که مردم بابل در مقابل ایشان ایستادگی نکنند و او را پادشاه خود بدانئد.کورش پس از انتخاب پادشاهی برای آنجا به وطن بازگشت...   .

(از کتاب تاریخ ایران و جهان با تلخیص)

 

منبع:تاریخ ایران و جهان

 

 

 

 

]]>
ترکان و ایران 2009-07-15T09:30:22+01:00 2009-07-15T09:30:22+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/29 امید مویدی درباره ی تاریخ ابتدایی اقوام ترک اطلاعاتی در دست نیست. همین اندازه می دانیم که آنها در سرزمینی که از شرق به چین و از غرب به رود سیحون راه داشت زندگی می کردند.به همین دلیل آن منطقه به ترکستان هم مشهور گشت.تا حدود قرن ششم میلادی،(دوره ی ساسانی)ترکان بیشتر به صورت قبایل بیابانگرد و پراکنده  زندگی می کردند و از نظر سیاسی تمرکز نداشتند.در این زمان اتحادیه ای از قبایل ترک به وجود آمد و به دنبال آن ترکان به سرزمین های هم جوار حمله ور شدند(در این مورد که متحد شدند و حملاتی سازمان یافته را به سرز

درباره ی تاریخ ابتدایی اقوام ترک اطلاعاتی در دست نیست.

همین اندازه می دانیم که آنها در سرزمینی که از شرق به چین و از غرب به رود سیحون راه داشت زندگی می کردند.به همین دلیل آن منطقه به ترکستان هم مشهور گشت.تا حدود قرن ششم میلادی،(دوره ی ساسانی)ترکان بیشتر به صورت قبایل بیابانگرد و پراکنده  زندگی می کردند و از نظر سیاسی تمرکز نداشتند.در این زمان اتحادیه ای از قبایل ترک به وجود آمد و به دنبال آن ترکان به سرزمین های هم جوار حمله ور شدند(در این مورد که متحد شدند و حملاتی سازمان یافته را به سرزمین های همسایه آغاز نمودند بسیار با عملکرد مغولان شباهت دارد).

ایران از کشورهای همسایه بود.این حملات از سوی ساسانیان دفع شد.پس از ظهور اسلام در جریان حرکت و پیشروی مسلمانان در شمال شرقی ایران(جنگ های پیامبر)پای فاتحان مسلمان به مناطق ترک نشین رسید.با تشکیل حکومت سامانی در ماوراءالنهر(قرن سوم هجری)این حکومت عهده دار حفظ مرزهای مسلمانان در مقابل ترکان شد که در آن زمان کافر تلقی می شدند.

با این حال عواملی در ورود ترکان دست داشت و زمینه برای ورود آنان به سرزمین آریا فراهم گشت.از جمله:

1-سامانیان با حمله به مناطق ترک نشین عده ای را به اسارت گرفتند و از آنها به عنوان خدمت کار و نیروی جنگی استفاده کردند.

2-عده ای از ترکان با پذیرش اسلام توانستند به جامعه ی اسلامی وارد شوند دلیل آن این بود که بر اساس تعالیم اسلامی همه ی مسلمانان با هم برابر و برادرند.

پس از تشکیل حکومت توسط ترکان رَوند ورود ترکان به ایران گسترش یافت و عده ای از آن ها وارد ایران شدند و در نواحی مختلف پراکنده گشتند.در قرن هفتم هجری و در جریان حملات مغول نیز گروهی دیگر از ترکان وارد ایران شدند.

 

منبع:تاریخ ایران و جهان

]]>
تاریخ کعبه 2009-07-09T09:34:40+01:00 2009-07-09T09:34:40+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/28 امید مویدی تاریخ بنای کعبه معلوم نیست. ولی به موجب آیه ای از قرآن کعبه نخستین خانه ای است که برای عبادت مردم ساخته شده است(آل عمران/90)بر اساس این حدیث بنای کعبه به ملائکه و آدم ابوالبشر نسبت داده می شود.بر این مبنا آن جا پس از توفان نوح به تپه ای تبدیل شد، ولی بعدها حضرت ابراهیم به کمک فرزندش ،اسماعیل دوباره آن را بنا کرد.پس از آن که فرزندان اسماعیل  در مکه مستقر شدند قبیله ی جُرـهَم تولیتِ خانه ی کعبه را در دست گرفت و پس از آن خزاعه در مکه ساکن شد و پس از خزاعه قریش مالک مکه و متولی کعبه شد.طی قر

تاریخ بنای کعبه معلوم نیست.

ولی به موجب آیه ای از قرآن کعبه نخستین خانه ای است که برای عبادت مردم ساخته شده است(آل عمران/90)بر اساس این حدیث بنای کعبه به ملائکه و آدم ابوالبشر نسبت داده می شود.بر این مبنا آن جا پس از توفان نوح به تپه ای تبدیل شد، ولی بعدها حضرت ابراهیم به کمک فرزندش ،اسماعیل دوباره آن را بنا کرد.پس از آن که فرزندان اسماعیل  در مکه مستقر شدند قبیله ی جُرـهَم تولیتِ خانه ی کعبه را در دست گرفت و پس از آن خزاعه در مکه ساکن شد و پس از خزاعه قریش مالک مکه و متولی کعبه شد.طی قرون،خانه ی کعبه از صورت معبد خدای یگانه بیرون آمد و محل پرستش بت ها شد.

حوادثی نیز برای کعبه رخ داد که از آن جمله حمله ی پیل سواران ابرهه بود این واقعه به خاطر اهمیتش به مبدئی در تاریخ عرب اهلی بدل شد؛عام الفیل.

در زمان جوانی پیامبر ،کعبه بر اثر حریق یا سیل آسیب دید ولی توسط قریش بازسازی شد در این حین بر سر نصب حجرالاسود بین قریش اختلاف افتاد.یکی از حوادث مهم در تاریخ کعبه دو بار ویران شدنش در زمان امویان است.ابتدا در سال64هـ.سپاه یزید بن معاویه به فرماندهی حصین بن نمیر برای فرو نشاندن قیام عبدالله بن زبیر- که مدعی خلافت بود - مکه را محاصره کردند و آن را به منجنیق بستند که دیوار کعبه آسیب دید و خانه آتش گرفت.بار دوم در سال74هـ.در عهد خلافت عبدالملک بن مروان اموی حجاج بن یوسف سقفی که به جنگ عبدالله بن زبیر فرستاده شده بود مکه را محاصره کرد و به ضرب منجنیق آن را ویران ساخت.

 

منبع:تاریخ ایران و جهان

]]>
ایران در سده های اول اسلام 2009-07-07T10:00:30+01:00 2009-07-07T10:00:30+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/26 امید مویدی  خراسان؛مهد استقلال ایران مبارزات ایرانیان در عهد امویان بیشتر از هرچیزی رنگ و بوی اسلامی داشت و ایرانیان با تفکیک و تمایز میان روش خلافت اموی و اصول و مبانی اعتقادی اسلام درک صحیح خود را از آیین اسلام نشان دادند. دو کانون اصلی مبارزات ایرانیان علیه خلافت امویان عراق و خراسان بود.درعراق به ویژه کوفه مرکز خلافت(شام)مجالی برای گسترش و تبدیل آنها به یک نهضت فراگیر فراهم نبود اما خراسان:   1- اختلاف و درگیری قومی اعراب در خراسان پایه های حاکمیت اموی را متزلزل ساخته بود.

خراسان؛مهد استقلال ایران


مبارزات ایرانیان در عهد امویان بیشتر از هرچیزی رنگ و بوی اسلامی داشت و ایرانیان با تفکیک و تمایز میان روش خلافت اموی و اصول و مبانی اعتقادی اسلام درک صحیح خود را از آیین اسلام نشان دادند.

دو کانون اصلی مبارزات ایرانیان علیه خلافت امویان عراق و خراسان بود.درعراق به ویژه کوفه مرکز خلافت(شام)مجالی برای گسترش و تبدیل آنها به یک نهضت فراگیر فراهم نبود اما خراسان:

 

1- اختلاف و درگیری قومی اعراب در خراسان پایه های حاکمیت اموی را متزلزل ساخته بود.

2- گروه های ناراضی و مبلغان احزاب و دسته های سیاسی - مذهبی برای جذب مردم می کوشیدند.

مهم تر از همه؛3- خراسان کانونی مناسب برای ادغام انگیزه های دینی و اسلامی و تمایلات ملی استقلال طلبانه ی ایرانیان بود.

 

نهضت سیاه جامگان خراسان به رهبری ابومسلم،شروعی برای آزادی ایران از حاکمیت سیاسی امویان بود.

ایرانیان که قبلاً تحت سلطه ی خلافت امویان بودند، با درایت و آگاهی خاندان های ایرانی(مانند برمکیان و آل عباسی) عالی ترین مقامات را یافتند.بدین گونه،مقدمات استقلال سیاسی ایران فراهم شد.

 

جنبش های سیاسی - اجتماعی در زمان عباسی

 

ماجرای قتل ناجوانمردانه ی ابومسلم زمینه ساز جنبش های سیاسی - مذهبی متعددی شد که مسئله ی خون خواهی ابومسلم را دست آویزی برای احیا و تاسیس حکومتی مستقل قرار داده بودند.

در عصر خلافت عباسیان جنبش های سیاسی - اجتماعی ایرانیان تحت تاثیر چند دیدگاه متفاوت قرار داشت:

 

دیدگاه اول:

اندیشه و تفکری بود که با تلفیق مذاهب قدیم ایران باستان مذهب های جدید مطرح کردند از جمله این افراد:

به آفرید؛ادعای تغییر در آیین زردشتی کرد.

اسحاق ترک؛خودش را سوشیانت(فرستاده ی اهورا مزدا) معرفی کرد.

سنباد؛قیامی به بهانه ی خون خواهی ابومسلم انجام داد زیرا یکی از سرداران زردشتی وی بود اما به تدریج قیامش ضد اسلامی گشت.

المقنع؛ادعای پیامبری کرد!

دلایل عدم موفقیت:

به واسطه ی مقابله با آیین اسلام ، عدم پشتیبانی مسلمانان ایرانی ،بیزاری از بازگشت دوباره ی دوره ی موبدان زردشتی و اشراف قدیم.

دیدگاه دوم:

اندیشه و تفکری بود که عواطف ملی را وسیله ای برای ایجاد حکومت هایی مانند ساسانیان قرار داده بود این افراد:

مازیار و مرد آویچ بودند.

دلیل عدم موفقیت:

این افراد از اشراف قدیم ایرانی بودند که با ورود اسلام به ایران بسیاری از امتیازات خود را از دست داده بودند به همین دلیل پایگاه چندانی در میان مردم نداشتند.

دیدگاه سوم:

تفکری بود که می خواست به تدریج در ساختار قدرت سیاسی جهان اسلام نفوذ کند و طبقه ی جدیدی از اشرافیت را ایجاد کند. فعالیت سامانیان و طاهریان بر این مبنا بود.

دیدگاه چهارم(دیدگاه پایانی):

تفکری بود که با گرویدن به تفکر تشیع در جهت کسب استقلال سیاسی و هویت مستقل فرهنگی خود قدم بر می داشتند.

]]>
مغولان و ایران 2009-07-06T09:51:29+01:00 2009-07-06T09:51:29+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/25 امید مویدی ...در چنین شرایطی بود که واقعه ی اترار روی داد و قتل عام شدن گروهی از بازرگانان اعزام شده به ایران.بهانه ی لازم برای حمله ی مغولان فراهم گشت آن هم حمله ای که طومار حکومت خوارزمشاهی را در هم پیچید و تاریخ ایران را هم به کلی وارد عرصه ی دیگری کرد.ایران و بازگشت چنگیزدر حالی که پیشروی مغولان در ایران ادامه داشت و سلطان جلال الدین(که در پست های دیگر در مورد او سخن خواهیم گفت)در تکاپوی نجات حکومت خوارزمشاهی بود، خبر آمد که در نزدیکی چین(یکی از متصرفات)شورش هایی رخ داده است.لذا او ادامه ی عملیات در ای ...در چنین شرایطی بود که واقعه ی اترار روی داد و قتل عام شدن گروهی از بازرگانان اعزام شده به ایران.
بهانه ی لازم برای حمله ی مغولان فراهم گشت آن هم حمله ای که طومار حکومت خوارزمشاهی را در هم پیچید و تاریخ ایران را هم به کلی وارد عرصه ی دیگری کرد.

ایران و بازگشت چنگیز

در حالی که پیشروی مغولان در ایران ادامه داشت و سلطان جلال الدین(که در پست های دیگر در مورد او سخن خواهیم گفت)در تکاپوی نجات حکومت خوارزمشاهی بود، خبر آمد که در نزدیکی چین(یکی از متصرفات)شورش هایی رخ داده است.لذا او ادامه ی عملیات در ایران را به سرداران خود سپرد و راه برای بازگشت به مغولستان پیش گرفت و دیگر به ایران بازنَگشت.
پس از مرگش قلمروی او بین 4 فرزندش تقسیم گشت.اما وصیت چنگیز بر این مبنا بود که همه ی برادران از برادر بزرگتر به نام اُگتای اطاعت کنند.در دوره ی فرمانروایی اگتای سیاست امپراتوری مغول در برخورد با سرزمین های تصرف شده از جمله ایران تا حدودی ملایم تر شد.همچنین تعدادی از ایرانیان در تشکیلات حکومتی مغول در ایران و حتی مغولستان مشغول به کار شدند.
از زمان اگتای برای مدتّی آن هم حدود سی سال اداره ی ایران زیر نظر تعدادی از مامورین حکومتی مغول بود.مهمترین ماموریت این افراد:

*تثبیت حاکمیت خان مغول
*گسترش فتوحات
و مهم تر از همه
*گردآوری مالیات بود.
لازم به ذکر است انجام کارها توسط دیوانیان ایرانی یا به کمک آنان صورت می گرفت.


]]>
پیامبر و سال های ابتدایی اسلام 2009-07-06T09:46:39+01:00 2009-07-06T09:46:39+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/24 امید مویدی پیامبر در سال های اول حیاتش در مدینه مشکلات زیادی را پیش رو داشت که با آنها مقابله کرد: 1-ایجاد یگانگی و برابری دینی: در گیری در میان اعراب از گذشته بود.درگیری هایی که عمدتاً میان اقوام روی می داد به ویژه گروهی از مسلمانان ساکن مدینه که مهاجرانی بودند و از دیارشان مکه هجرت کرده بودند و در مدینه به سر می بردند اینان از طوایف عدنانی بودند که از دیرباز با انصار از مردم یثرب و از اعراب قحطانی در گیر بودند(لازم به ذکر است که عدنان در شمال و قحطان در جنوب است). باید دانست که خود انصار نیز دچار در

پیامبر در سال های اول حیاتش در مدینه مشکلات زیادی را پیش رو داشت که با آنها مقابله کرد:

1-ایجاد یگانگی و برابری دینی:

در گیری در میان اعراب از گذشته بود.درگیری هایی که عمدتاً میان اقوام روی می داد به ویژه گروهی از مسلمانان ساکن مدینه که مهاجرانی بودند و از دیارشان مکه هجرت کرده بودند و در مدینه به سر می بردند اینان از طوایف عدنانی بودند که از دیرباز با انصار از مردم یثرب و از اعراب قحطانی در گیر بودند(لازم به ذکر است که عدنان در شمال و قحطان در جنوب است).

باید دانست که خود انصار نیز دچار درگیری بودند این در گیری از دو گروه این مردم یعنی دو قبیله ی اوس و خزرج منشا می گرفت.

کینه های قدیم این دو قبیله نیز بارها موجب جنگ های خونین شده بود اما همچنان ادامه داشت(از جمله جنگ های معروف«یوم بعاث»که خزرجیان بازنده ی این جنگ ها بودند)

پیامبر با ایجاد برادری از طریق ایمان مشترک این اختلاف ها را از بین برد.ایشان خود نیز با علی ابن ابیطالب بیعت نمودند.

2-تهیه نظام نامه ی اجتماعی:

کار دیگری که پیامبر در سال اول هجرتشان انجام دادند نیز همین بود.که بر اساس آن ، اصول و مقررات اجتماعی تازه ای وضع گشت تا موجب آن گردد که زمینه برای هم زیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان و نیز یهودیان ایجاد شود.

3-مقابله با توطئه ی یهود:

که به سه طایفه تقسیم می شدند با نام های؛ بنی قینَقاع، بنی نضیر و بنی قریظه و قلمرو هایی چون خیبر و فدک.پیامبر در آغاز به شرط رفتار مسالمت آمیز با آنان پیمان برادری بسته بود و برای آنان حقوقی مادی و معنوی ایجاد کرده بود.امید داشت اینان که پیامبر و کتابی واحد دارند راحت تر و در عین حال سریع تر از دیگر اعراب به اسلام روی آورند اما پس از مدتی کار شکنی آنان از دو طریق مشخص شد و آنان از همین دو طریق ضربه دیده بودند:

*قومی سوداگر بودند که از طریق دادوستد با قریش سود بسیار اندوخته بودند ؛ استقرار اسلام آن هم در مدینه لطمه ی سنگینی از نظر مادی بر آنان وارد کرده بود.

*خود را قوم برگزیده ی خداوند می دانستند به طوری که این اعتقاد را داشتند که از طرف خداوند حسابی ویژه دارند و جز اندکی عذاب نخواهند دید.منتظر ظهور پیامبری از میان خودشان بودند که با پیوستن افرادی مشهور چون عبدالله ابن سلام و مخیرق به اسلام بیشتر احساس ترس کردند.

4-دفع کار شکنی منافقان:

گروهی دیگر که به ضرر مسلمان و اسلام عمل می کرد و با سرکردگی عبدالله ابن ابی که زمینه برای ریاست وی بر شهر با ورود پیامبر فراموش شد.و اما منافقان چه کسانییند:

*خود را به ظاهر مسلمان معرفی می کردند*در پنهان کفر می ورزیدند*ریاکارانه به حیاتشان ادامه دادند و اماخیانتشان بر ملا شد:

*در آغاز جنگ احد سپاه اسلام را ترک با یهودیان ارتباط ایجاد کرده و در توطئه ی آنان شرکت کردند*در غزوه ی خندق شایعه پراکنی کردند و روحیه ی مسلمانان را کاستند.اما در جنگی دیگر(بنی مصطلق)خواستند تا اتحادی که میان مهاجر و انصار بود را به درگیری تبدیل کنند.در این زمان سوره ی منافقون نازل شد.

پیامبر راه را برای اسلام آوردن آنان فراهم نمود اما از توطئه ی آنان غافل نبود.

و در آخر و مهم تر از همه

5-نبرد با مشرکان

 

 

منبع:تاریخ ایران و جهان


]]>
مغولان در اتحاد 2009-07-03T15:23:05+01:00 2009-07-03T15:23:05+01:00 tag:http://vatanir.mihanblog.com/post/22 امید مویدی مغول ها مردمی بودند که در سرزمین مغولستان در شما چین زندگی می کردند. مغولستان منطقه ای است وسیع شامل بیابان ها و استپ ها و مناطق کوهستانی.علاوه بر این منطقه ای است کم باران با آب و هوایی نا ملایم. این شرایط مغولان را مردمی سر سخت بار آورده بود.آنها به شکل قبیله ای و به شیوه ی کوچ نشینی روزگار می گذراندند. نیاز های خود را از راه دامداری و غارت یکدیگر یا حمله به سرزمین های اطراف تامین می کردند.از نظر سیاسی نیز حکومتی یک پارچه در این منطقه وجود نداشت و هر قبیله به طور مستقل زیر نظر رئیس قبیله اد

مغول ها مردمی بودند که در سرزمین مغولستان در شما چین زندگی می کردند. مغولستان منطقه ای است وسیع شامل بیابان ها و استپ ها و مناطق کوهستانی.علاوه بر این منطقه ای است کم باران با آب و هوایی نا ملایم.

این شرایط مغولان را مردمی سر سخت بار آورده بود.آنها به شکل قبیله ای و به شیوه ی کوچ نشینی روزگار می گذراندند. نیاز های خود را از راه دامداری و غارت یکدیگر یا حمله به سرزمین های اطراف تامین می کردند.از نظر سیاسی نیز حکومتی یک پارچه در این منطقه وجود نداشت و هر قبیله به طور مستقل زیر نظر رئیس قبیله اداره می شد.در اواخر قرن 6 هجری همزمان با حکومت خوارزمشاهیان تموچین فرزند رئیس یکی از قبایل مغول، توانست با متحد کردن تعدادی قبایل و به اطاعت در آوردن بعضی دیگر از آن ها زمینه ی وحدت سیاسی این سرزمین را فراهم سازد. سرانجام تا اوایل قرن 7 هجری بسیاری از قبایل مغول ریاست تموچین را پذیرفتند و با دادن لغب چنگیز خان به او به فرمان روایی وی گردن نهادند.

پس از تسلط یافتن چنگیز خان بر سراسر مغولستان، قلمرو او با حکومت های مستقل در ترکستان و چین همسایه شد.

مغولان از دیگران آموزش می بینند:

مهمترین اقدام چنگیز در سال های نخست تشکیل یک سپاه توانمند از نیروی قبایل بود که اعضای آن گوش به فرمان او بودند.نخستین کشوری که توجه مغولان را به خود جلب کرد چین بود.

لشکریان مغول با عبور از دیوار چین قسمت های شمالی چین را تصرف نمودند.

شهرها و روستاهای چین یکی پس از دیگری عرصه یورش ها و تاخت و تاز گسترده ی مغولان شد.

شهر پکن به آتش کشیده شد و بیشتر ساکنان آن قتل عام شدند.

چنگیز خان پس از تصرف چین شمالی به مغولستان بازگشت.در این زمان سپاهیان او با آموختن بعضی فنون جدید جنگی از چینی ها از قبیل؛ نحوه ی محاصره ی شهر ها و استفاده از منجنیق و باروت، آمادگی بیشتری برای حمله به سرزمین های دیگر داشتند لذا بعد از چین چنگیز خان متوجه ترکستان در غرب مغولستان شد.

چنگیز خان توانست قبایل ترک را نیز به اطاعت خود وادار کند. در این دوره مغولان ضمن آشنایی با ترکان اویغوری که متمدن ترین قبایل ترک به شمار می آمدند از تجربه های اداری و خط آن ها استفاده کردند و با کمک اویغوری ها سازمان حکومتی خود را بهبود بخشیدند.


بعد از آن واقعه ی اترار روی داد که شما دوستان با آن آشنایید.

در پست های بعد حتماً به آن مطلب نیز اشاره خواهم کرد.

 

منبع:تاریخ ایران و جهان

]]>